In een nieuwe serie over de wantrouwende consument, vandaag het tweede deel: een sociologisch perspectief op de relatie tussen de consument en de voedingswetenschappen.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Bronvermelding:

(1) Universonline. (2015, 11 maart). Oratie professor Peter Achterberg. Geraadpleegd op 1 november 2016, van https://universonline.nl/2015/03/11/oratie-professor-peter-achterberg 

(2) Op de Beeck, H. (2011). Strain en jeugddelinquentie. Een dynamische relatie? Een toets van twee centrale verklaringsmechanismen uit Agnew’s General Strain Theory (Proefschrift). Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.

(3)  Achterberg P. (2015). Een eenzame visserman op zoek naar geluk. (Oratie). Universiteit Tilburg

(4)  Ebbinge S. (2011). Wantrouwen in wetenschap: in mens of instituut? (Proefschrift). Erasmus Universiteit Rotterdam

(5) Raad voor Maatschappelijk Ontwikkeling. (2013). Het onbehagen voorbij: een wenkend perspectief op onvrede en onmacht. (Adviesrapport). Den Haag RMO

(6)  Sprundel M. (2015). Ons voedsel ongezond en onveilig? Broodje aap! Geraadpleegd op 13 november 2016, van http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/4165404/2015/10/18/Ons-voedsel-ongezond-en-onveilig-Broodje-aap.dhtml