In een nieuwe serie over de wantrouwende consument, vandaag het eerste deel:

De ontstaansgeschiedenis van belangenverstrengeling in de wetenschappen en industrie. Door een koerswijziging van de tabaksindustrie in de jaren '50 van de twintigste eeuw ontstond het fenomeen van 'belangenverstrengeling en ruis'. Dit was de basis voor het wantrouwen door de consument in de wetenschappen. 

Het volgende deel zal een sociologisch perspectief op de wantrouwende consument behandelen.

Bronvermelding:

Brandt AM. (2012). Inventing Conflicts of Interest: A History of Tobacco Industry Tactics. Am J Public Health 102(1):63-71